Közösképviselet

VTV. KFT

 1106 BUDAPEST
 +36202395900

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET

 +36703323712
 info@kozoskepviseletbp.hu
Title
Tartalomhoz ugrás

Szolgáltatásaink részletes feladatkörei


Társasházkezelés, közös képviselet

I. képviselettel kapcsolatos feladatok:
- Közös képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
- A közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról tulajdonosok kiértesítése
- Közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal a törvények szerint május 31.-ig
- Közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátásához felhatalmazás szükséges, esetleg gazdasági veszélyben van a társasház
 
II. Társasház működésével kapcsolatos teendők ellátása:
- A szövetkezet működésének, üzemeltetésének biztosítása
- A ház állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak folyamatos ellenőrzése
- A társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása (leltár), azok állagának megóvása, karbantartása
- A szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése. Meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére
- Pályázatírás
- Felújítások előkészítése, vállalkozók pályáztatása során több árajánlat bekérése, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás
- Szerződés előkészítés - Szerződéskötés, számla kifizetés
- A tervezett felújítási munkálatok ellenőrzése
- Üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
- A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése

III. Gazdasági, Közös képviseleti, könyvelési feladatok:
- a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése
- közgyűlésnek javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
- közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése
- közös költség tartozás esetén a közgyűlési határozat alapján a hátralékos tulajdonostárs tulajdonára a szövetkezet javára szóló jelzálogjog-bejegyeztetés
- tartozó tulajdonosokkal szemben bírósági fizetési meghagyások benyújtása, szükség esetén a végrehajtási eljárások megindítása
- a tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a társasház pénzével
- a közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése
- pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások szigorú betartása
- a társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése
- a gazdasági események lekönyveltetése az egyszeres könyvvitel számviteli előírásai alapján
- a tulajdonosok-tagok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak elektronikus lekönyveltetése
- a társasház alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése.
- év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése bevont könyvelővel
- a társasház adóbevallásának összeállíttatása, benyújtása határidőre
 
IV. Társasházi nyilvántartási feladatok:
- a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos felvezetése
- épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása; ezek dokumentálása
- a társasházi tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása
- a szükséges szerződések megkötése a társasház nevében
- lakónyilvántartás, folyamatos karbantartása
Könyvelés

- Pénzügyi események regisztrálása
- tulajdonosi befizetések és előírások nyilvántartása
- A __ hónapnál nagyobb közös költségelmaradás esetén előállítja az egyenlegközlő lapokat
- Elkészíti a társasházkezelő által kért egyéb adatszolgáltatásokat
- Kinyomtatja az adott hó tételes naplófőkönyvét és az összesített tulajdonosi folyószámlát
- Elkészíti az éves zárást, beszámolót és a bevallásokat
- Vállalja a társasház alkalmazottainak a bérszámfejtését
Jogi képviselet

- Telefonos és személyes jogi tanácsadás
- Okirat szerkesztés
- Okirat jogi szempontú véleményezése
- Jogi képviselet ellátása peres, illetve peren kívűli eljárásokban
- Közreműködés a tartozó tulajdonosokkal szembeni eljárásokban
- Részt vesz az éves rendes Közgyűlésen
Biztosítás

Szakképzett, megfelelő végzettséggel rendelkező biztosításközvetítő kollégánk áll rendelkezésre, mind a társasház épületbiztosításának, mind a tulajdonosok lakás és felelősségbiztosításának tanácsadásában, megkötésében. Az esetleges kár bekövetkezte után, teljeskörű, gyors ügyintézést biztosítunk, a kár bejelentésétől egészen a kifizetés megtörténtéig. Évről évre követjük nyomon a meglévő biztosításokat, és tájékoztatást adunk a kedvezőbb ajánlatokról.
Gondnokság

- 0-24 órás ügyelet hétköznap, hétvégén és munkaszüneti napokon egyaránt
- A társasház felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése, megóvása, karbantartása
- A közös helyiségek (lépcsőház, pince, szeméttároló) hibásnak talált izzóinak cseréje
- Az épület és tartozékai állagát, rendeltetés szerinti működését, használhatóságát érintő károk, hibák, hiányosságok jelentése
- A közös használatú helyiségek, terek zárhatóságának, megvilágításának ellenőrzése, a megfelelő állapot biztosítása
- Közmű elzárás, szakaszolás, ürítés, ismételt rákapcsolás elvégzése, hozzáférés biztosítása
- A társasház körüli járda illetve zöld terület gondozása, síkosságmentesítése
Takarítás

- Lépcsőházak seprése, vegyszeres felmosása
- Korlátok, kilincsek vegyszeres tisztítása
- Ablakok, ajtók, egyéb üvegfelületek tisztítása
- Pince és szeméttároló helyiségek fertőtlenítése
- Időszakos nagytakarítások elvégzése
- Egyéb alkalmi takarítások, pl. lomtalanítás időszakában
Karbantartás

Cégünk több vállakozóval áll állandó megbízási szerződésben, lefedve a csatorna-, víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelési szakmunkákat, továbbá profi megoldást kínálnak a klímák felszerelésére. A szerződött partnereink több éves építőipari tapasztalattal rendelkeznek, szakirányú végzettséggel. Súlyos meghibásodás esetén azonnali kivonulást biztosítanak, egyéb esetben 24 órán belül megkezdik a hiba elhárítását.
Aktuális állásajánlatainkat kövessék nyomon a facebook oldalon!
1106 Budapest
  info@kozoskepviseletbp.hu
  www.kozoskepviseletbp.hu

KOZOSKEPVISELETBP.HU | MINDEN JOG FENNTARTVA | © 2021
Vissza a tartalomhoz