Közösképviselet - Tóth Viktória

BATOVI LOGISTICS KFT.

 1106 BUDAPEST
 +36202395900

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVISELET

 +36703323712
 info@kozoskepviseletbp.hu
Kijelentkezés
Title
Tartalomhoz ugrás

Szolgáltatásaink részletes feladatkörei


Társasházkezelés, közös képviselet

I. képviselettel kapcsolatos feladatok:
- Közös képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
- A közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról tulajdonosok kiértesítése
- Közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal a törvények szerint május 31.-ig
- Közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátásához felhatalmazás szükséges, esetleg gazdasági veszélyben van a társasház
 
II. Társasház működésével kapcsolatos teendők ellátása:
- A társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása
- A ház állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak folyamatos ellenőrzése
- A társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása (leltár), azok állagának megóvása, karbantartása
- A szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése. Meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére
- Pályázatírás (sikerdíjazás)
- Felújítások előkészítése, vállalkozók pályáztatása során több árajánlat bekérése, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás
- Szerződés előkészítés - Szerződéskötés, számla kifizetés
- A tervezett felújítási munkálatok ellenőrzése
- Üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
- A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése

III. Gazdasági, Közös képviseleti, könyvelési feladatok:
- a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése
- közgyűlésnek javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
- közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése
- közös költség tartozás esetén a közgyűlési határozat alapján a hátralékos tulajdonostárs tulajdonára a szövetkezet javára szóló jelzálogjog-bejegyeztetés
- tartozó tulajdonosokkal szemben bírósági fizetési meghagyások benyújtása, szükség esetén a végrehajtási eljárások megindítása
- a tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a társasház pénzével
- a közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése
- pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások szigorú betartása
- a társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése
- a gazdasági események lekönyveltetése az egyszeres könyvvitel számviteli előírásai alapján
- a tulajdonosok-tagok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak elektronikus lekönyveltetése
- a társasház alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése.
- év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése bevont könyvelővel
- a társasház adóbevallásának összeállíttatása, benyújtása határidőre
 
IV. Társasházi nyilvántartási feladatok:
- a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos felvezetése
- épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása; ezek dokumentálása
- a társasházi tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása
- a szükséges szerződések megkötése a társasház nevében
- lakónyilvántartás, folyamatos karbantartása
Könyvelés

- Pénzügyi események regisztrálása
- Tulajdonosi befizetések és előírások nyilvántartása
- A 2 hónapnál nagyobb közös költségelmaradás esetén előállítja az egyenlegközlő lapokat
- Elkészíti a társasházkezelő által kért egyéb adatszolgáltatásokat
- Kinyomtatja az adott hó tételes naplófőkönyvét és az összesített tulajdonosi folyószámlát
- Elkészíti az éves zárást, beszámolót és a bevallásokat
- Vállalja a társasház alkalmazottainak a bérszámfejtését
Jogi képviselet

- Telefonos és személyes jogi tanácsadás
- Okirat szerkesztés
- Okirat jogi szempontú véleményezése
- Jogi képviselet ellátása peres, illetve peren kívűli eljárásokban
- Közreműködés a tartozó tulajdonosokkal szembeni eljárásokban
- Részt vesz az éves rendes Közgyűlésen
Finanszírozás

Legyen szó vissza nem térítendő pályázati támogatásról, vagy pénzintézeti hitelkonstrukcióról, segítünk! Én magam, több éves pályázatfigyelő és pályázatíró tapasztalattal állok rendelkezésre. Banki és Fundamentás hátterünk pedig a projektfinanszírozáshoz szükséges legjobb ajánlat bekérésében nyújt segítséget.
Biztosítás

Szakképzett, megfelelő végzettséggel rendelkező biztosításközvetítő kollégánk áll rendelkezésre, mind a társasház épületbiztosításának, mind a tulajdonosok lakás és felelősségbiztosításának tanácsadásában, megkötésében. Az esetleges kár bekövetkezte után, teljeskörű, gyors ügyintézést biztosítunk, a kár bejelentésétől egészen a kifizetés megtörténtéig. Évről évre követjük nyomon a meglévő biztosításokat, és tájékoztatást adunk a kedvezőbb ajánlatokról.
Gondnokság

- 0-24 órás ügyelet hétköznap, hétvégén és munkaszüneti napokon egyaránt
- A társasház felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése, megóvása, karbantartása
- A közös helyiségek (lépcsőház, pince, szeméttároló) hibásnak talált izzóinak cseréje
- Az épület és tartozékai állagát, rendeltetés szerinti működését, használhatóságát érintő károk, hibák, hiányosságok jelentése
- A közös használatú helyiségek, terek zárhatóságának, megvilágításának ellenőrzése, a megfelelő állapot biztosítása
- Közmű elzárás, szakaszolás, ürítés, ismételt rákapcsolás elvégzése, hozzáférés biztosítása
- A társasház körüli járda illetve zöld terület gondozása, síkosságmentesítése
Takarítás

- Lépcsőházak seprése, vegyszeres felmosása
- Korlátok, kilincsek vegyszeres tisztítása
- Ablakok, ajtók, egyéb üvegfelületek tisztítása
- Pince és szeméttároló helyiségek fertőtlenítése
- Időszakos nagytakarítások elvégzése
- Egyéb alkalmi takarítások, pl. lomtalanítás időszakában

A szemétszállítási feladatok ellátása megegyezés szerint a gondnokság vagy a takarítás feladatkörein belül kerül megállapításra. Külön személy alkalmazására is lehetőség van e feladat elvégzéséhez.
Karbantartás

Cégünk több vállakozóval áll állandó megbízási szerződésben, lefedve a csatorna-, víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelési szakmunkákat, továbbá profi megoldást kínálnak a klímák felszerelésére. A szerződött partnereink több éves építőipari tapasztalattal rendelkeznek, szakirányú végzettséggel. Súlyos meghibásodás esetén azonnali kivonulást biztosítanak, egyéb esetben 24 órán belül megkezdik a hiba elhárítását.
Aktuális állásajánlatainkat kövessék nyomon a facebook oldalon!
1106 Budapest
  info@kozoskepviseletbp.hu
  www.kozoskepviseletbp.hu

KOZOSKEPVISELETBP.HU | MINDEN JOG FENNTARTVA | © 2021
Vissza a tartalomhoz